top of page

Linda Bilsltröm

Legitimerad Veterinär

Mångårig erfarenhet och särskilt intresse av hältutredningar.

Utför tandåtgärder och viss mjukdelskirurgi.

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Veronika Winnberg

Legitimerad Veterinär

Särskilt intresse av hältutredningar

Jobbar i Västerås och Eskilstuna.

Monica Hedberg

Legitimerad Djursjukskötare

Legitimerad Sjuksköterska

Jobbar på polikliniken och med rådgivning i receptionen.

Hygienansvarig.

Jobbar i Västerås

Mika Rupla

Legitimerad djursjukskötare

Jobbar som narkossköterska och på polikliniken

Avdelningsansvarig Västerås.

Jobbar i Västerås

Maria Rosberg

Legitimerad Djursjukskötare

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Anna Åhl

Legitimerad Sjukgymnast

Certifierad Fysioterapeut Hund

Jobbar på rehabiliterings-avdelningen

Jobbar i Västerås

Christina Ericsson

Ansvarig för Receptionen

Jobbar i receptionen i Västerås

Emma Ekdahl

Djurvårdare D9 - nivå 2

Jobbar i ReDogs timpool på polikliniken och i reception i Västerås

Sara Lundström

Legitimerad Veterinär

Ansvarig för Cat Friendly Clinic i Västerås

Speciella intresseområden är katter och medicinska utredningar

Utför ultraljudsdiagnostik av både bukorgan samt muskler/senor

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Madelene Johansson

Legitimerad veterinär

Särskilt intresse för tand- och mjukdelskirurgi samt akuta fall.

Kommer närmast ifrån Strömsholms specialistdjursjukhus.

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Lisbeth Wahlberg

Legitimerad Djursjukskötare

Specialistkompetens i narkos

Operationsansvarig.

Har tidigare jobbat på Specialist-djursjukhuset Strömsholm i 30 år och där varit ansvarig för narkos- och operations-avdelningen.

Jobbar i Västerås

Gunilla Andersson

Legitimerad Djursjukskötare

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Malin Carlsson

Djurvårdare nivå 3

Ansvarig för röntgen

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Christer Häggström

Certifierad Fysioterapeut hund

Jobbar på rehabiliterings-avdelningen

Jobbar i Eskilstuna

Eva Snösjö

Ansvarig för inköp till butiken.

 

Jobbar i receptionen i Västerås

Hilde Sundström

Djurvårdare D9 - nivå 2

Jobbar i ReDogs timpool på polikliniken och i reception i Västerås och Eskilstuna

Chrissie Marmbrandt

Legitimerad Veterinär

Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar

Intresse för mjukdelskirurgi

Cert. Hundfysioterapeut

Medicinskt ansvarig

Jobbar i Västerås

Julia Wlosinska

Legitimerad Veterinär

Särskilt intresse för kirurgi och medicin.

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Helene Öhrlund

Legitimerad djursjukskötare

Legitimerad tandhygienist

Jobbar som narkossköterska med särskilt intresse för tandpatienterna och på polikliniken

 

Jobbar i Västerås 

AnnLouis Johansson

Legitimerad Djursjukskötare

Jobbar i Eskilstuna och Västerås

Platsansvarig Eskilstuna

Jobbar i Västerås & Eskilstuna 

Stefan Rosén

Legitimerad Djursjukskötare

CCRP I-V

Cert Fysioterapeut Smådjur

Diplomerad Hundmassör

Specialistkompetens i rehabilitering.

Verksamhetsansvarig Västerås och Eskilstuna. Ansvarig för  utbildningsverksamheten.

Jobbar i Västerås och Eskilstuna

Marie Eriksson

Legitimerad Receptarie

Certifierad Fysioterapeut Hund

Diplomerad Hundmassör

Jobbar i Västerås

Veronica Branting

Certifierad Fysioterapeut hund

Jobbar på rehabiliterings-avdelningen vid behov

Jobbar i Västerås

Torslunda II 2015 014.JPG

Gina Lund

Djurvårdare D9 - Nivå 2

 

Jobbar i ReDogs timpool på polikliniken och i receptionen i Eskilstuna och Västerås

vettech_veterinar_symbol_frostad_glasmugg-r1821d788a37b4775b57514e6c7d7b680_x7jsm_8byvr_30

Nathalie Sjögren

Leg Veterinär

Specialist i hundens och kattens sjukdomar och auktoriserad ögonlysare.

Jobbar som konsult 1 gång/månad i Västerås och Eskilstuna

bottom of page