top of page

 

Cert. Hundfysioterapeut 2024-2025

"Originalutbildningen i Sverige sedan 2004"

Legitimerade lärare med behörighet som följer det nya Regeringsunderlaget inom djurens sjukvård och hälsa

 

ReDog Veterinärklinik och utbildningscenter kommer alltid värna om att det är legitimerade lärare på alla sina kurser just för att det endast är den kategorin av personal som får bedriva utbildning på skadade och sjuka djur.

Vi rekommenderar Er som är intresserade av att utbilda sig till hundfysioterapeuter att göra noga kontroller på förekommen anledning av utbildningsplatser. Felaktiga och oseriösa utbildningar riskerar att både att bli dyra och som inte går att använda som eleven har tänkt sig eller haft förhoppning om, såvida inte lärarna har legitimerade utbildningar godkända av Statens Jordbruksverk. Maila om ni har frågor på utbildning@redog.se 

För ytterligare information:  (N2021:04)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202258/  

 

Vår 1-åriga Distansutbildning för blivande Cert. Hundfysioterapeuter,

tilläggsutbildning till Diplomerad Hundmassör samt D9 nivå 2 

följer direktiven från Statens Jordbruksverk angående behörighet på lärare

(Leg.Veterinär, Leg.Djursjukskötare, CCRP I-V, Dipl. Hundmassör) 

Ny utbildning startar våren 2024

Fortlöpande intresse & anmälan på utbildning@redog.se 

 Steg 1: 10-12 april 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

 Steg 2: 16-17 maj 2024 - Eskilstuna Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

 Steg 3: 12-14 juni 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

 Steg 4: 5-6 september 2024 - Eskilstuna Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

 Steg 5: 16-18 oktober 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

 Steg 6: 4-6 december 2024 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

 Steg 7: 5-7 februari 2025 - Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

 Steg 8: 4 februari 2025 - Dipl. Hundmassör praktiskt prov
                                               Västerås Veterinär
klinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Krav för godkänd utbildning: Vi har obligatorisk närvaro för godkänt på samtliga kurssteg och krav på minst 67% korrekta svar på proven som våra elever skriver under sin utbildning. 40 timmars praktik eller mera på veterinärklinik/djursjukhus samt en godkänd studie med inriktning på ämne som berör rehabilitering av hund eller katt. Sökande från djursjukvården som Leg. Veterinär, Leg. Djursjukskötare, Leg. Fysioterapeut har förtur när man söker sig till utbildningen.

Med Legitimerade och utbildare lärare inom djurens hälso- och sjukvård kan ReDog Veterinärkliniker AB erbjuda sina elever största kompetens på sina utbildningar vilka uppfyller kraven för att kunna arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård. ReDog är sedan 2004 fortlöpande Sveriges om inte Europas högst ansedda hundfysioterapeututbildning. ReDog har varit med och startat upp och utvecklat rehabilitering för smådjur inom veterinärmedicin i Sverige genom utbildningsansvarig Stefan Rosén som är Legitimerad Djursjukskötare, CCRP I-V, Dipl. Hundmassör, Hundfysioterapeut, Specialistkompetens rehabilitering hund och med ett stort antal vidareutbildningar samt med över 34 års erfarenhet av att rehabilitera djur med alla förekommande skador och sjukdomar.

 

ReDog kan erbjuda sina elever högsta kvalité på sin utbildning genom att den utförs på vetenskaplig beprövad grund och genom klinisk erfarenhet samt utförda studier. 

Delar av kursinnehåll:

 • Anatomi och fysiologi
  - Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
  - Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
  - Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.

 • Biomekanik
  - Kunskaper i rörelseförmåga och funktionsduglighet. Muskeldiagnostik med sammankoppling till hundens besvär.

 • Kroppsmedvetenhet.

 • Rehabiliteringsmetoder och behandlingsalternativ 

 • Upplägg för motion och träningslära hos hund

 • Allmän sjukdomslära

 • Organens funktion

 • Differentialdiagnoser till leder och muskler

 • Vårdhygien

 • Patofysiologi rehabiliteringspatienter

 • Sjukdomslära gällande rehabiliteringspatienter

 • Rehabilitering
  - Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering. Behandlingsmetoder. 

 • Praktik
  - Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage, apparatmetoder, behandlingsundersökningar, 40 timmar eller mera.

 • Företagsekonomi
  - Grundläggande företagsekonomi. Upprättande av affärsplan.

 • Näringslära
  - Hundens näringsbehov i olika tidsålder och olika aktivitetsnivå och sjukdom.

Utöver ovanstående så har vi ännu mera innehåll i utbildningen samt praktiskt arbete med hundar. Vi gör allt från behandlingsundersökningar och bedömningar till massage, stretching, ledmobilisering. Även olika typ av hydroterapi som simning, water walker treadmill. m.m.

 

Föreläsare:

Leg. Veterinär, Leg. DSS, CCRP I-V, Cert Hundfysioterapeut, Specialistkompetens i rehabilitering, Leg. Sjukgymnast, Kostrådgivare etc.

 

Målgrupp:

Veterinär, Djursjukskötare, Djurvårdare, Fysioterapeut, Sjukgymnast, Naprapat, Hundmassör och övriga med ett speciellt intresse för ämnet.

 

Kursavgift: 7200 kr ex moms (9000 kr)/kurstillfälle.

 

I kursavgiften ingår fm/em fika, lunch samt kurslitteratur.

Betalningsvillkor: se dokumentet

 

Anmälan: Fortlöpande anmälan 

Fortlöpande anmälan och plats garanteras vid erlagd betalning.

Boende: HotellArkad https://www.hotellarkad.se/rum med specialpris samt går bra att ta med hund mot tillägg. Vid bokning anger ni Kurs på ReDog Veterinärklinik.

 

Boende: Vi rekommenderar Scandic Hotell Västerås ca 2 km från ReDog för kursstegen i Västerås

Boka genom att ringa hotellreceptionen på 021-495 58 10 eller varför inte Steam Hotell som ni når på telefon 021-4483358. Logi bekostas av deltagaren själv. 

Anmäl till; utbildning@redog.se eller via telefon 021-448 43 30

 

Kursledare: Stefan Rosén. Specialistkompetens i rehabilitering smådjur, Leg. Djursjukskötare, Hundfysioterapeut, Dipl. Hundmassör. CCRP I-V (USA),

 

Plats/ Kursarrangör ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering AB, Tallmätargatan 1A, 721 34 Västerås respektive ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering, Torestavägen 2, 635 39 Eskilstuna, beroende på kurssteg.

 

Totalt sju kurssteg i Västerås respektive Eskilstuna, resterande studier på distans. 

Målsättningen med eleven:

 • Ha goda kunskaper om grundläggande anatomi och neuromuskulära funktioner samt nervsystemens byggnad och funktion.

 • Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen.

 • Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.

 • Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelser påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation.

 • Känna väl till förekommande sjukdomar och skador i leder och senor, muskulaturen samt skelettet samt hur dessa vanligen behandlas utav veterinär.

 • Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk.

 • Kunna utföra hundmassage, stretching, ljusterapi, hydroterapi, ledmobilisering m.m. på ett väl utfört sätt.

 • Ha god förståelse och förmåga att förstå individens vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram.

 • Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som certifierad hundfysioterapeut och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund.

 • Goda kunskaper om hur en hund återanpassas efter skada och hur man förebygger nya likvärdiga skador.

 • Ska förstå och väl kunna ge hunden adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordras eller annan sakkunnig är lämplig. 

 • Eleven ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå.

 • Eleven skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande.

 • Eleven ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa.

 • Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag.

 • Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan för både kunna starta eget men likväl förstå vad en anställd bör omsätta för att ”betala sig” för sin arbetsgivare så som klinik och djursjukhus

_________________________________________________________________________________________

Skillnaden på en behörig och obehörig lärare

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Djurhälsopersonal är legitimerade och därmed behöriga lärare. Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska. Det finns i dag ett kandidatprogram i djuromvårdnad som leder till en djursjukskötarexamen. I Sverige finns utbildningen vid SLU Uppsala. Det grundläggande kravet för att få legitimation är en examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning på grundnivå. I bilagan till förordningen (1993:221)

Om det finns legitimerade lärare som kan undervisa i ämnet du utbildar dig inom som tex Hundfysioterapeut rekommenderas det alternativet för elever ska ha den bästa officiella utbildningen av personer med rätt kometens och godkännande från statens jordbruksverk att vara lärare. Legitimerade djursjukskötare har 180 hp via kandidatexamen och utbildning för rehabilitering och friskvård hos hund och därmed officiell behörighet att behandla och vårda djur.

 

Vad är en obehörig lärare?

Om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller modersmålslärare som inte har en legitimation undervisa i ämnet. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och ha tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet under eget ansvar och elever ska vara väl informerade om utbildningens brister pga. att läraren saknar officiell kompetens med legitimation och examen i ämnet.

Utbildning

Du som delegerar genom utbildning får bara delegera sådana uppgifter som du själv har formell och reell kompetens för. Innan du delegerar och vidareutbildar en uppgift ska du försäkra dig om att eleven som du delegerar till verkligen har reell kompetens att klara av att utföra den uppgiften.

 

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns djurhälsopersonal och det finns övrig personal som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Några av yrkena tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i gruppen djurhälsopersonal tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet.

Djurhälsopersonal

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

 • allmänheten vet att du har en specifik kompetens

 • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

 • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

___________________________________________________________________________________________________

bottom of page