Cert. Hundfysioterapeut utbildning "FAST TRACK" Träff varje månad!

                               Arbete inom djurens hälso- och sjukvård                               

"Fast track" distansutbildning Cert Hundfysioterapeut med start hösten 2022

NYHET. Tillval finns till Dipl. Hundmassör i utbildningen samt Djurvårdare nivå 2

Fulltalig kurs!! Nästa distansutbildning startar i maj -2023

Med Legitimerade och utbildare lärare inom djurens hälso- och sjukvård kan ReDog Veterinärkliniker AB erbjuda sina elever största kompetens på sina utbildningar och som uppfyller kraven för att kunna arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård. ReDog är sedan 2004 fortlöpande Sveriges om inte Europas högst ansedda hundfysioterapeututbildning. ReDog har varit med och startat upp och utvecklat rehabilitering för smådjur inom veterinärmedicin i Sverige genom utbildningsansvarig Stefan Rosén som är Legitimerad Djursjukskötare, CCRP I-V, Dipl. Hundmassör, Hundfysioterapeut, Specialistkompetens rehabilitering hund och med ett stort antal vidare utbildningar samt med över 32 års erfarenhet av att rehabilitera djur med alla förekommande skador och sjukdomar. ReDog kan erbjuda sina elever högsta kvalitét på sin utbildning genom att den utförs på vetenskaplig beprövad grund och genom kliniskerfarenhet samt utförda studier. Innehållet av "Fast track" är motsvarande samma innehåll som den1 år långa utbildning till Certifierad Hundfysioterapeut är omfattande och lärorikt för alla oavsett tidigare yrkesbakgrund. Krav för godkänd utbildning: Vi har obligatorisk närvaro för godkänt på samtliga kurssteg och krav på minst 67% korrekta svar på dem prov som våra elever skriver under sin utbildning. 40 timmars praktik eller mera på veterinärklinik/djursjukhus samt en godkänd studie med inriktning på ämne som berör rehabilitering av hund eller katt. Sökande från djursjukvården som Leg. Veterinär, Leg. Djursjukskötare, Leg. Fysioterapeut har förtur när man söker sig till utbildningen.

"Fast track" Cert Hundfysioterapeut med start Hösten 2022 - 2023 NYHET. Dipl. Hundmassör i utbildningen samt Djurvårdare nivå 2

 

Kursinnehåll: Anatomi, smärtfysiologi, patofysiologi rörelseapparaten, klinik/behandlingsmetoder, rehabilitering, träningslära samt möjlighet genomföra Diplom Hundmassör som tillägg i utbildningen. Topografi och läran av hur allt hänger ihop mellan hundens diagnos och vägen till att bli frisk. 

 

Plats/ Kursarrangör ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering AB, Tallmätargatan 1A, 721 34 Västerås.

 

Totalt sju kurssteg i Västerås/Eskilstuna, resterande studier på distans samt online material . För att även ta Diplom Hundmassör är det 8 kurssteg. 

Vi förbehåller oss rätten att justera datum samt föreläsare pga. oförutsedda händelser som sker utanför vår kontroll, t.ex. sjukdom, pandemiregler.

Cert. Hundfysioterapeut "Fast track" 

Tid: 2022-2023:

Fulltalig kurs!! Nästa distansutbildning startar i maj -2023

Steg 1: 21-23 september -2022 Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

 

Steg 2: 6-7 oktober -2022 Eskilstuna Veterinärklinik & Hundrehabilitering Träningshall 

 

Steg 3: 23-25 november -2022 Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

 

Steg 4: 7-9 december -2022 Eskilstuna Veterinärklinik & Hundrehabilitering Träningshall 

 

Steg 5: 25-27 januari -2023 Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

 

Steg 6: 22-24 februari -2023 Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

 

Steg 7: 29-31 mars -2023 Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter 

Steg 8: 28 mars -2023 Dipl. Hundmassör -2022 (praktiskt prov) Västerås Veterinärklinik & Hundrehabilitering Utbildningscenter

Delar av kursinnehåll:

 • Anatomi och fysiologi
  - Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
  - Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
  - Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.
  Biomekanik
  - Kunskaper i rörelseförmåga och funktionsduglighet. Muskeldiagnostik med sammankoppling till hundens besvär. Kroppsmedvetenhet.

 • Allmän sjukdomslära

 • Allmän sjukdomslära

 • Organens funktion

 • Differentialdiagnoser till leder och muskler

 • Vårdhygien

 • Patofysiologi rehabiliteringspatienter

 • Sjukdomslära gällande rehabiliteringspatienter
  Rehabilitering
  - Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering. Behandlingsmetoder. 

  Praktik
  - Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage, apparatmetoder, behandlingsundersökningar, 40 timmar eller mera.
  Företagsekonomi
  - Grundläggande företagsekonomi. Upprättande av affärsplan.
  Näringslära
  - Hundens näringsbehov i olika tidsålder och olika aktivitetsnivå och sjukdom.

Utöver ovanstående så har vi ännu mera innehåll i utbildningen samt praktiskt arbete med hundar. Vi gör allt från behandlingsundersökningar och bedömningar till massage, stretching, ledmobilisering. Även olika typ av hydroterapi som simning, water walker treadmill. M.m.

 

Föreläsare:

Veterinär, Cert Hundfysioterapeut, Specialistkompetens i rehabilitering, Leg. Sjukgymnast, Kostrådgivare etc.

 

Målgrupp: Veterinär, Djursjukskötare, Djurvårdare, Fysioterapeut, Sjukgymnast, Naprapat, Hundmassör och övriga med ett speciellt intresse för ämnet.

 

Kursavgift: 7200 kr ex moms (9000 kr)/kurstillfälle. I kursavgiften ingår fm/em fika, lunch samt kurslitteratur.

 

Boende: Vi rekommenderar Scandic Hotell Västerås ca 2 km från ReDog steg 6.

Boka genom att ringa hotellreceptionen på 021-495 58 10, uppge bokningsnummer D000034475. Logi bekostas av deltagaren själv, unika rabatter erbjuds våra elever.

 

Anmälan: Senast 2022-09-10 (Bindande anmälan)

För garanterad plats gäller betaldatum av anmälningsavgift.

 

Anmäl till utbildning@redog.se eller via telefon 021-448 43 30

 

Kursledare: Stefan Rosén. Specialistkompetens i rehabilitering smådjur, Leg. Djursjukskötare, Hundfysioterapeut, Dipl. Hundmassör. CCRP I-V (USA),

 

Plats/ Kursarrangör ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering AB, Tallmätargatan 1A, 721 34 Västerås.

 

Totalt sju kurssteg i Västerås och Eskilstuna, resterande studier på distans.

 

Pågående utbildning -2022         

Cert. Hundfysioterapeut utbildning         

                                         Arbete inom djurens hälso- och sjukvård                                                      Tillval till utbildningen Dipl. Hundmassör samt Djurvårdare nivå 2

1 års distansutbildning Cert Hundfysioterapeut med start våren 2022

NYHET. Tillval finns till Dipl. Hundmassör i utbildningen samt Djurvårdare nivå 2

 

Kursinnehåll: Anatomi, smärtfysiologi, patofysiologi rörelseapparaten, klinik/behandlingsmetoder, rehabilitering, träningslära samt möjlighet genomföra Diplom Hundmassör som tillägg i utbildningen. Topografi och läran av hur allt hänger ihop mellan hundens diagnos och vägen till att bli frisk vid sjukdom och skador.  

 

Plats/ Kursarrangör ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering AB, Tallmätargatan 1A, 721 34 Västerås. ReDog Veterinärklinik i Eskilstuna. 

 

Totalt sju kurssteg i Eskilstuna/Västerås, resterande studier på distans. För att även ta Diplom Hundmassör är det 8 kurssteg. 

Vi förbehåller oss rätten att justera datum samt föreläsare pga. oförutsedda händelser som sker utanför vår kontroll, t. ex sjukdom, pandemiregler.

Pågående utbildning:

Tid: 2022/23:

Steg 1: 11-13 maj - 2022 Västerås Veterinärklinik/Utbildningscenter

 

Steg 2: 9-10 juni -2022 Eskilstuna Veterinärklinik/Hundhall

 

Steg 3: 23-25 augusti -2022 Västerås Veterinärklinik/Utbildningscenter

 

Steg 4: 13-14 oktober -2022 Eskilstuna Veterinärklinik/Hundhall

 

Steg 5: 16-18 november -2022 Västerås Veterinärklinik/Utbildningscenter

 

Steg 6: 11-13 januari -2023 Västerås Veterinärklinik/Utbildningscenter

 

Steg 7: 15-17 mars -2023 Västerås Veterinärklinik/Utbildningscenter

Steg 8: 14 mars Dipl. Hundmassör -2023 (praktiskt prov, Västerås) 

Delar av kursinnehåll:

 • Anatomi och fysiologi
  - Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
  - Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
  - Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.
  Biomekanik
  - Kunskaper i rörelseförmåga och funktionsduglighet. Muskeldiagnostik med sammankoppling till hundens besvär. Kroppsmedvetenhet.

 • Allmän sjukdomslära

 • Allmän sjukdomslära

 • Organens funktion

 • Differentialdiagnoser till leder och muskler

 • Vårdhygien

 • Patofysiologi rehabiliteringspatienter

 • Sjukdomslära gällande rehabiliteringspatienter
  Rehabilitering
  - Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering. Behandlingsmetoder. 

  Praktik
  - Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage, apparatmetoder, behandlingsundersökningar, 40 timmar eller mera.
  Företagsekonomi
  - Grundläggande företagsekonomi. Upprättande av affärsplan.
  Näringslära
  - Hundens näringsbehov i olika tidsålder och olika aktivitetsnivå och sjukdom.

Utöver ovanstående så har vi ännu mera innehåll i utbildningen samt praktiskt arbete med hundar. Vi gör allt från behandlingsundersökningar och bedömningar till massage, stretching, ledmobilisering. Även olika typ av hydroterapi som simning, water walker treadmill. M.m.

 

Föreläsare:

Veterinär, DVM Ortoped, Cert Hundfysioterapeut, LDSS, Specialistkompetens i rehabilitering, Leg. Sjukgymnast, Kostrådgivare etc.

 

Målgrupp: Veterinär, Djursjukskötare, Djurvårdare, Fysioterapeut, Sjukgymnast, Naprapat, Hundmassör och övriga med ett speciellt intresse för ämnet.

 

Kursavgift: 6400 kr ex moms (8000 kr)/kurstillfälle. I kursavgiften ingår fm/em fika, lunch samt kurslitteratur. 

Finns olika betalningsalternativ som ni kan fråga om via att maila på utbildning@redog.se 

 

Boende: Vi rekommenderar Scandic Hotell Västerås ca 2 km från ReDog steg 6. Best Western hotell i Eskilstuna. 

 

Anmälan: Senast 2022-05-06 (Bindande anmälan)

För garanterad plats gäller betaldatum av anmälningsavgift.

 

Anmäl till utbildning@redog.se eller via telefon 021-448 43 30

 

Kursledare: Stefan Rosén. Legitimerad DSS, CCRP I-V, Specialistkompetens i rehabilitering, Hundfysioterapeut, Dipl. Hundmassör

 

Kursarrangör ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering AB, Tallmätargatan 1A, 721 34 Västerås.

 

Totalt sju kurssteg i Västerås och Eskilstuna, resterande studier på distans.

Målsättningen med eleven:

Ha goda kunskaper om grundläggande anatomi och neuromuskulära funktioner samt nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt. Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelser påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Känna väl till förekommande sjukdomar och skador i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk. Kunna utföra hundmassage, stretching, ljusterapi, hydroterapi, ledmobilisering m.m. på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå individens vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som certifierad hundfysioterapeut och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund. Goda kunskaper om hur en hund återanpassas efter skada och hur man förebygger nya likvärdiga skador. Ska förstå och väl kunna ge hunden adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordras eller annan sakkunnig är lämplig. 

Studenten ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande. Studenten ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa.

Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan för både kunna starta eget men likväl förstå vad en anställd bör omsätta för att ”betala sig” för sin arbetsgivare så som klinik och djursjukhus