top of page
Vi erbjuder ett brett urval av veterinärtjänster och av sköterskor. Även kan våran rehabiliteringsavdelning erbjuda både friskvård och sjukvård.
Om ditt djur kommer in akut och har en mer komplicerad skada eller sjukdom är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift men i övrigt vill vi visa transparens med våra priser. Utöver fasta priser vi visar nedan kan vi även utföra akuta operationer så som pyometra, skärskador, m.m. 

Prislista på våra kliniker i både Västerås & Eskilstuna:

 • Tandkontroll Leg. Veterinär (vaket) 400kr (dras av om vidare tandåtgärder sker hos oss)

 • Tandvårdspaket 4995kr (narkos, tandröntgen, tandsten, polering och klinisk undersökning) 

 • Knölkoll Leg. veterinär inkl. enkel provtagning (FNA) vid behov 500kr

 • Kastration av hanhund 5595kr

 • Kastration av tik <20kg 8250kr

 • Kastration av tik >20 kr 9325kr

 • Kastration av hankatt 950kr

 • Kastration av honkatt (OHE) 1750kr 

 • Dräktighetsundersökning U-ljud 1300kr

 • Dräktighetsundersökning röntgen 1460kr

 • Seniorhälsokontroll hund inkl. bl.prov + u-prov 1995kr

 • Seniorhälsokontroll kattinkl. bl.prov + T4 (sköldkörtel) 2495kr

 • SKK röntgen HD/ED inkl. sedering 2640kr

 • SKK röntgen HD inkl. sedering 2250kr

 • SKK röntgen ED inkl. sedering 2250kr

 • SKK röntgen HD/ED/Knä inkl. sedering 2950kr

 • Kloklippning Sköterska (vaket) 275kr

 • Kloklippning Sköterska 10-kort 2380kr

 • Vaccination DHPPI 580kr

 • Vaccination PI 520kr

 • Vaccination Rabies 730kr

 • Vaccination Leptospios 730kr

 • Vaccination TriCat 495kr

 • Vaccination DuCat 480kr

 • Vaccination Herpes 855kr

 • Avmaskning 395kr

 • Receptarvode vid besök 180kr

 • Vid akuta besök fast avgift som enda tilläggskostnad utöver normal debitering 1800kr 

 • Friskvårdsbesikting av rehab personal 995kr

 • Rehabiliteringsutredning från 1420kr

 • Rehabilitering inkluderat alla val av behandling 10 ggr 8986kr

 • Rehabilitering inkluderat alla val av behandling 5 ggr 4735kr

 • Friskvård Water treadmill (vattentrask) 10 ggr 4995kr

 • Uteblivet besök -ej avbokad operationstid debiteras 1500kr

 • Uteblivet besök -ej avbokad veterinärtid debiteras 600kr

 • Uteblivet besök -ej avbokad rehabtid debiteras 500kr 

Djur som besöker oss för operation eller som ska sederas vid undersökning ska komma förberedda utan att ätit mat 6 timmar innan besöket men kan haft fri tillgång till vatten. 

​* Priserna gäller normal kastration av djur

*Inför bokning av höftleds -armbågsröntgen måste du själv beställa en avläsning av röntgenbilderna hos Svenska Kennelklubben (SKK)

LYSNING

bottom of page