top of page

4Leg Check

DEN UNIKA MÖJLIGHETEN

FÖR HUNDEN ATT VISA HUR DEN FAKTISKT MÅR!

redog_logo logga utan ram.jpg

Den möjligheten finns hos oss på

DSC_0446.JPG
Många hundar lider av ledproblem, artros& ryggproblem

Hundar är experter på att dölja sina svagheter för ”flocken” genom att kompensera om sina belastningar mellan sina fyra ben, vilket fungerar på kort perspektiv men leder till förödande konsekvenser på längre sikt om inget görs åt det INNAN det är för sent.

Nu kan djurägare med hjälp av ReDog of Scandinavian och 4Leg Check™ avläsa och tolka hundens tillstånd bättre mot vad som tidigare har varit möjligt. Ledande inom hund rehabilitering och svensk veterinärmedicin rekommenderar att man kontrollerar sin hund i både förebyggande syften men naturligtvis också i samband med en skada eller sjukdom som föranlett en försvagning i hundens rörelseapparat.

Vågen sätter en procentuell siffra på hundens korrekta eller felaktiga belastning och den kan följas upp fram tills att hunden är helt återställd med sin kroppsbalans, INNAN man som djurägare släpper hunden på normal motion och träning igen.

Exempel på tillfällen när man med fördel använder 4Leg Check™

 • I samband med Hd / Ed röntgen

 • Årliga friskvårdskontroller av hundens leder och muskler

 • Vid hundrehabilitering

 • Friskvårdsträning

 • Artros problem

 • Ledskador

 • Ryggproblem

 • Ospecifik hälta eller rörelseavvikelse

 • Muskelskador

 • Ligamentskador

 • Senskador

 • Neurologiska besvär

 • Korsbandsskador 

bottom of page