top of page

REDOG VETERINÄRKLINIK I VÄSTERÅS ÄR CERTIFIERAD 

SOM CAT FRIENDLYKLINIK PÅ SILVERNIVÅ 

Vi har fått den högsta graden av certifiering som finns för icke jouröppna kliniker dvs - SILVER! 

För dig som kattägare innebär det att vi har en vårdkedja där din katt blir omhändertagen på bästa sätt med ex. eget väntrum och mottagningsrum och att vi håller hög standard på vård och omsorg av din katt.

 

Vår klinik är anpassad för att uppfylla din katts behov samt att vår klinik har en hög nivå på kunskap och utrustning för att ta hand om din katt på bästa sätt.

Cat Friendly Clinic är en internationell kvalitetsstämpel för djursjukhus och kliniker som har anpassat sin verksamhet och utbildat sin personal för att kunna ta hand om och bemöta katter på bästa sätt.  

Läs mer om vad Cat Friendly Clinic innebär på www.icatcare.org

katt-isfm-180220.gif
CFC Silver logo for clinics.png
bottom of page