top of page

Djurvårdare D9 nivå 2 
Grundkurs i läkemedelshantering - D9

Grundkurs i läkemedelshantering sk D9 för Smådjur behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.
 

I samarbete med Bångs djurvårds kurs får du både den teoretiska och den praktiska delen för att få full D9 kompetens för att jobba som djurvårdare på nivå 2 med smådjur


 

VÄNLIGEN LÄS IGENOM HELA TEXTEN NEDAN FÖR INFORMATION

Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär.

Delar av kursinnehållet är:
Läkemedelshantering
Anatomi
Farmakologi
Hantering av djur
Vårdhygien

Antibiotika
Svensk författningskunskap och straffbestämmelser
Grundläggande djursjukvård
Praktiska moment
Teoretiskt prov online

Kursen är uppdelat med webinarium för den teoretiska delen och sedan en träff då vi övar på de praktiska moment som krävs för godkänd kurs.


Teoretiskt prov måste även genomföras med godkänt resultat och görs inom en viss tid efter avslutad kurshelg.

Intyg utfärdas när både de praktiska momenten och det teoretiska kunskapsprovet är godkänt.

 

Fika ingår i kursavgiften.

 

Övrig kost och logi ordnas av deltagaren själv. 

BOKNINGS OCH AVBOKNINGSREGLER:
- ReDog Veterinärkliniker AB kan antingen fakturera kursavgiften före kursstart eller så väljer ni de olika betalningsalternativen i bokningen.

- Kursplatsen är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

- Kursavgiften ska vara betald före kursstart och platsen är garanterad i samband med erlagd betalning

AVBOKNING
- Skicka mail till utbildning@redog.se  Full återbetalning kan endast ske om det finns en annan kursdeltagare som kan ta över kursplatsen.

- Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kurstillfället debiteras 25% av kursavgiften.

- Vid avanmälan senare än en vecka innan kurstillfället debiteras 50% av
kursavgiften.
- Vid avanmälan på kursdagen eller utebliven närvaro debiteras 100% av kursavgiften.

- Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person eller företag efter ReDog´s godkännande

- ReDog förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

-Vid sjukdom återbetalas 50 % av kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

- Force majeure: ReDog Veterinärkliniker AB ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll.

- GDPR: I och med din anmälan godkänner du att dina personuppgifter lagras av Bångs djurvård och ReDog AB elektroniskt enligt GDPR lagen som trädde i kraft 2018.

 

PLATS: ReDog veterinärklinik i Eskilstuna

 

PRIS: 9000 kr (7200 kr ex moms)

Begränsat antal platser. Garanterad plats erhålls vid erlagd betalning (fortlöpande) 


Kommande kursdatum:

TIDER PRAKTISK DEL: Torsdag 23 maj - 2024

Samling 08.45 på ReDog Veterinärklinik i Eskilstuna

Kurstid 09.00 - 16.00 

Lunch på en timme och det finns en Sibylla tvärs över gatan (egen lunch) men fika ingår


 

All teoretisk del av kursen sker via onlineplattform, vilket motsvarar ca 9 timmar i studiematerial


Stefan Rosén (Moderator & handledare) Legitimerad DSS

utbildning@redog.se 

Lovisa Bång (Lärare & handledare) Legitimerad DSS

Dog Groomer
bottom of page