top of page

Våra priser när du väljer klinik

Vi erbjuder ett brett urval av veterinärtjänster och av sköterskor, även vår rehabiliteringsavdelning erbjuder både friskvård och rehabilitering.
Om ditt djur kommer in akut och har en mer komplicerad skada eller sjukdom är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift men i övrigt vill vi visa transparens med våra priser. Utöver fasta priser som vi visar nedan kan vi även utföra akuta operationer så som pyometra, skärskador, m.m. 

Prislista på våra privata kliniker i både Västerås & Eskilstuna:

 • Tandkontroll Leg. Veterinär (vaket) 400 kr (dras av om vidare tandåtgärder sker hos oss)

 • Tandvårdspaket 4 995 kr (PTR - Professionell TandRengöring dvs gasnarkos, tandröntgen, tandstenstagning, polering och klinisk undersökning) 

 • Knölkoll Leg. veterinär inkl. enkel provtagning (FNA) vid behov 500 kr

 • Kastration* av hanhund 5 595 kr

 • Kastration* av tik <20 kg 8 250 kr

 • Kastration* av tik >20 kg 9 325 kr

 • Kastration* av hankatt 950 kr

 • Kastration* av honkatt (OHE) 1750 kr 

 • Dräktighetsundersökning U-ljud 1 300 kr

 • Dräktighetsundersökning röntgen 1 460 kr

 • Seniorhälsokontroll hund inkl. blodprov + urinprov 1 995 kr

 • Seniorhälsokontroll katt inkl. blodprov + T4 (sköldkörtel) 2 495 kr

 • SKK röntgen** HD/ED inkl. sedering 2 640 kr

 • SKK röntgen** HD inkl. sedering 2 250 kr

 • SKK röntgen** ED inkl. sedering 2 250 kr

 • SKK röntgen** HD/ED/Knä inkl. sedering 2 950 kr

 • Kloklippning Sköterska (vaket) 275 kr

 • Kloklippning Sköterska 10-kort 2 380 kr

 • Vaccination DHPPI 580 kr

 • Vaccination PI 520 kr

 • Vaccination Rabies 730 kr

 • Vaccination Leptospios 730 kr

 • Vaccination TriCat 495 kr

 • Vaccination DuCat 480 kr

 • Vaccination Herpes 855 kr

 • Avmaskning 395 kr

 • Receptarvode vid besök 180 kr

 • Receptarvode online/telefon 230 kr

 • Vid akuta besök fast avgift som enda tilläggskostnad utöver normal debitering 1 800 kr 

 • Friskvårdsbesiktning av rehabpersonal 995 kr

 • Rehabiliteringsutredning från 1 420 kr

 • Rehabilitering inkluderat alla val av behandling 10 ggr 8 986 kr

 • Rehabilitering inkluderat alla val av behandling 5 ggr 4 735 kr

 • Friskvård Water treadmill (vattentrask) 10 ggr 4 995 kr

 • Uteblivet besök -ej avbokad operationstid debiteras 1 500 kr

 • Uteblivet besök -ej avbokad veterinärtid debiteras 600 kr

 • Uteblivet besök -ej avbokad rehabtid debiteras 500 kr 

Djur som besöker oss för operation eller som ska sederas vid undersökning ska komma förberedda utan att ätit mat 6 timmar innan besöket men kan haft fri tillgång till vatten. 

​* Priserna gäller normal kastration av djur

**Inför bokning av höftleds -armbågsröntgen måste du själv beställa och betala för en avläsning av röntgenbilderna hos Svenska Kennelklubben (SKK) senast 24 timmar innan besök hos oss.


Mvh Personalen på ReDog 

Våra priser
bottom of page