Hjälp att komma igång

 

Förstasidan

 

På förstasidan (som ej inloggad användare) visas en bokningsöversikt med nuvarande bokningar i hundhallen. Bokningsöversikten startar alltid på aktuell vecka. Du kan bläddra mellan veckor med de gröna pilarna. För att hoppa direkt till ett visst datum, skriv in datumet (åååå-mm-dd) i fältet "Hoppa till" och tryck sedan på knappen Visa.

 

Lediga tider, visas vita utan någon text. Bokade tider visas med namn och vilken aktivitet som bokningen avser. Bokade tider får också en annan färg, som bestäms beroende på bokningsaktivitet. Du ser mer information om de olika färgkoderna, under bokningsöversikten.

 

Du loggar in i bokningssystemet genom att ange ditt användarnamn och lösenord i avsett textfält, och klickar på "Logga in". Har du inget användarkonto, kan du skapa ett genom att klicka på "Registrera dig" och sedan fylla i de uppgifter som krävs.

 

Huvudsidan

 

På huvudsidan (som inloggad användare) visas bokningsschemat samt ett antal ikoner.

 

Hallen: Går till bokningsschemat

 

Om mig: Visa/Redigera dina uppgifter för ditt användarkonto

 

Mina tider: Visar dina genomförda bokningar

 

Hjälp: Tar dig till detta hjälpavsnitt

 

Logga av: Avslutar och loggar ut dig från bokningssystemet

 

Bokningsschemat

Lediga tidsrutor visas i beige färg och genererar en prisuppgift om du håller muspekaren över en sådan. Bokade tider får en färg som bestäms beroende på vilken aktivitet som bokningen avser. Du ser mer information om de olika färgkoderna, under bokningsschemat.

 

Dina egna bokningar har texten "Min" i tidsrutan. Bokningsschemat startar alltid på aktuell vecka. Du kan bläddra mellan veckor med de gröna pilarna. För att hoppa direkt till ett visst datum, skriv in datumet (åååå-mm-dd) i fältet "Hoppa till" och tryck sedan på knappen Visa.

 

Priser

Om du för muspekaren över en önskad tid i bokningsschemat, så visas priset för den aktuella timmen. Prislista för vintersäsongen 2019:

  • vardagar dagtid (06:00-17:00): 200 kr/tim

  • vardagar kvällar (17:00-22:00): 300 kr/tim

  • vardagar nätter (22:00-06:00): 200 kr/tim

  • lör, sön, röda dagar (00:00-24:00): 300 kr/tim

  • heldag vardag (08:00-17:00): 1 300 kr

  • heldag lör, sön, röda dagar (08:00-17:00): 2 500 kr

  • hel helg (lördag 8:00 - söndag 16:00): 5 000 kr

Priserna gäller för hela hallen, inte per person.

 

Boka tid

För att boka tid i Hundhallen måste du vara inloggad och befinna dig på huvudsidan. Markera vilka timmar du avser boka, genom att klicka på lediga tidsrutor. Markerade tidsrutor får en blå färg och du kan markera flera tidsrutor samtidigt i en veckolayout. Om möjligt, kan du också enkelt boka heldagar (tiden 8-17), genom att klicka i den lilla rutan under datumet. Vill du boka heldag men ser att det finns någon enstaka bokning den dagen så kontakta oss via hundhallen@redog.se så kan vi se om det går att ordna så du får hela dagen. Heldagsbokningar samt återkommande bokningar ex. 10 ggr på samma tid har företräde framför enstaka bokningar När du är nöjd med dina markeringar, välj då vilken aktivitet som din bokning avser, du måste göra detta val.

 

Du kan även skriva en egen aktivitetstext i fältet "Annat", ifall de förvalda aktivitetsförslagen inte passar för just ditt ändamål. Tryck på knappen "Fortsätt" under du kommer till nästa sida.

 

OBS! Tänk på att den aktivitet du väljer, kommer att gälla för alla dem tider du hade markerat i bokningsschemat. Om du vill ha olika aktiviteter för olika tider, rekommenderar vi att du bokar tiderna separat. Innan du kan trycka på knappen "Till Betalningen" för att slutföra din aktuella bokning, måste du med kryssrutan acceptera att du tagit del av och godkänt dokumentet Allmänna trivselregler & brandföreskrifter för ReDogs Hundhall

 

Vill du kolla något tryck på ”Tillbaka” knappen. Den mailadress som du angett i dina användaruppgifter kommer automatiskt att få en bokningsbekräftelse på din genomförda bokning.

 

Betalning

Betalning av din bokning sker via Payson direkt när du bokar tiden/tiderna. GLÖM INTE att skriva som meddelande, vilken tid som betalningen avser. Du kan enkelt se vilka av dina bokade tider som är registrerad som betald, genom att logga in och klicka på "Mina tider".

 

Avboka/Redigera bokning

Du kan redigera en bokning genom att logga in och klicka på någon dina egna bokningar i bokningsschemat. I redigeringsläget kan du ändra aktivitet och avboka. Vid avbokning Observera att du bara kan klicka på och redigera en timme åt gången. Avbokning av bokad och betald tid måste ske senast 7 dagar innan bokad tid. Vid avbokning får du den betalda summan som en kredit hos Payson som kan utnyttjas för en annan bokning. För att enklast avboka en sammanhängande tid, klicka ikonen "Mina tider" och klicka sedan på det röda krysset till vänster om den tid du vill avboka.

 

Viktig information

 Betalning sker i samband med bokningen  Avboka tid senast 7 dagar innan för att få återbetalning som kredit hos Payson  Vi ser helst att du tar dig tid att logga in och avboka den tid du inte avser utnyttja, ej utnyttjat tid återbetalas inte till Payson  En betalad bokning får ett påminnelsemail 2 dagar innan bokad tid. I detta mail finns koden till entrédörren.  ReDog förbehåller sig rätten att ändra villkor för bokningar, om det anses nödvändigt.

 

Vid frågor, kontakta: hundhallen@redog.se

 

Välkommen!

Allmänna trivselregler & brandföreskrifter

Utgåva: 2017-10-20

 

INNEHÅLL I DETTA DOKUMENT

Sid 1 – Viktig info och brandföreskrifter

Sid 2 – Anvisningar för området och lokalerna

Sid 2 – Allmänna trivselregler

 

VIKTIG INFORMATION

Du som har bokat en tid i ReDog Hundhall i Västerås accepterar automatiskt att följa våra regler, anvisningar och föreskrifter som framgår i detta dokument. Du ansvarar också för att övriga deltagare och besökare som deltar i hallen under den bokade tiden, också följer våra regler, anvisningar och föreskrifter. Har du frågor dagtid? Vänligen kontakta oss på telefonnummer: 021-448 40 21 Marie, 021-448 40 30 Jeanette alternativt på mail: hundhallen@redog.se innan bokning sker.

 

BRANDFÖRESKRIFTER

 Personantalet i hallen får inte överstiga 100 personer!  Rökning är strikt förbjudet inomhus samt utomhus utanför entrédörrar och intill husfasaden.  Rökning hänvisas till andra sidan av parkeringsplanen från entrédörrar där även avsedd askkopp är placerad.  Hyresgästen skall vid ankomst till hallen införskaffa kännedom om var släckutrustning finns.  Hallen har tre utrymningsvägar, vilka är skyltade. Se till att du har lokaliserat dessa.  Utrymningsvägar får inte blockeras av hundburar eller annat.  Vid större arrangemang skall hyresgästen utse en utrymningsorganisation och en brandansvarig person. Denne skall vara insatt i brandföreskrifterna och veta var släckutrustning och utrymningsvägar finns, samt informera samtliga i hallen var återsamlingsplatsen är belägen vid ett ev. larm eller brand.

 

Utrymningsorganisationen skall jobba efter devisen ”Rädda-Varna-Larma-Släcka”

 Brandansvarig skall till deltagare ge en allmän information av punkten ovan innan arrangemanget påbörjas ReDog Hundhallen i Västerås

 

sid 2

Utgåva: 2017-10-20

ANVISNINGAR FÖR OMRÅDET OCH LOKALERNA

 Ytterdörrar skall hållas stängda!  Vid ev. skada på utrustning i hallen och dess lokaler, kontakta ReDog AB, på telefon 070-763 39 77 snarast och meddela detta. Kontaktuppgifter finns även på informationstavlor uppsatta i hallen.  Arrangerande hyresgäst ansvarar efter arrangemang, att renhållning sker av parkeringsytor  Parkering sker utanför träningshallen samt på anvisade, inte förhyrda parkeringsplatser på innergården. Parkeringen är gratis.

 

ALLMÄNNA TRIVSELREGLER VAD GÄLLER GENERELLT?

 All träning i ReDog Hundhall i Västerås sker helt på egen risk och samtidigt gäller strikt hundägaransvar.  Underlaget i ReDog Hundhall är en mjuk agilitymatta med bra fäste från Agility Matting. För att mattan inte ska skadas är det bra om hunden har kortklippta klor.  Släpa inte hinder eller annan utrustning på mattan som då kan skadas.  Agilitymattan får inte beträdas med ytterskor! Använd endast torra och rena inneskor eller strumpor.  Du har endast tillgång till hallen under den tid som du har bokat, även om det är ledigt innan eller efter din tid. Stör inte den som ev. tränar i hallen, innan din tid har börjat!

Vänligen invänta din tur utomhus.  Ta med din egen bur vid behov.  Det finns toalett i hallen.  Hinderparken för Agility skall återställas på anvisad plats efter användandet. Hinder och andra föremål får inte dras på agilitymattan.

 

Hindren/föremålen ska bäras. Tunga och vassa föremål får inte kastas på mattan.  Söndertuggade/trasiga leksaker och ev. hårtussar, skall plockas upp från mattan och slängas i soptunnan.  Se till att du lämnar hallen och dess lokaler i ett städat och iordningställt skick.  Se till att lyset är släckt i hallen och på toalett när Ni är sist på plats.  Lyset över fikaområdet ska inte släckas utan ska vara tänt för att underlätta att hitta fram till övriga belysningsknappar.  Takbelysningen i träningshallen tänds och släcks på ljusbrytare på panelen till vänster om fikaområdet.  Fikaområdet kan användas under bokad tid.

 

ReDog AB förbehåller sig rätten att befinna sig i och nyttja lokaler, utan att meddela detta i förväg. ReDog Hundhallen i Västerås

 

sid 3

Utgåva: 2017-10-20

VAD GÄLLER FÖR DIG OCH DIN HUND?

 Torka av hunden och tassarna ordentligt. Ta med egen handduk.  Lägg en handduk under vattenskålen. Om vatten spills ut på mattan, var noga med att torka upp ordentligt.  Löptikar får vistas i hallen. Viktigt att hunden då är försedd med tikskydd.  Hjälpmedel för rengöring vid ev. kiss/bajs/kräks-olycka, finns i ”Olyckshinken” som är placerad vid toaletten. o Råkar Din hund kissa, bajsa eller kräkas på mattan: 1. Torka upp ordentligt med papper 2. Spreja med ättika/såpvatten 3. Torka upp 4. Spreja med ”Urine-off” (Har hunden bajsat eller kräkts? Använd borsten före sprejning med ”Urine - off”) 5. Torka ytterligare en gång med papper  Borstning, kamning och kloklippning av Din hund är förbjudet inne i hallen.  Plocka upp efter Din hund vid rastning.  Torka av hunden och tassarna ordentligt. Ta med egen handduk.

 

VILKEN UTRUSTNING FINNS I HALLEN?

BRUKS, LYDNAD & RALLY

 Lydnadshopphinder (brukshinder)  Koner, låga och höga  Rallyskyltar i färg, samtliga klasser  Rallyskylthållare i aluminium AGILITY  9 hopphinder  Slalom  Tunnlar: 1 st 6 meters, 1 st 4-meters  Tunnelhållare: 4 st  Däck  Säck ReDog Hundhallen i Västerås

 

sid 4

Utgåva: 2017-10-20

ReDog Hundhall i Västerås finns på Tallmätargatan 1B, 721 34 Västerås, Lokalen ligger i markplan och består av en träningsdel som är 18 x 15 meter I hallen finns toalett samt även ett område för fika och ev. uppställning av hundburar Hallen kan hyras per timme eller heldag. För bokning av heldagar eller flera återkommande bokningar ex. 10 ggr där det krockar med någon enstaka bokning vänligen maila oss på hundhallen@redog.se Heldagsbokningar eller återkommande bokningar ex. 10 ggr har förtur framför enstaka bokningar. När du bokar en tid accepterar du att följa ReDog Hundhallen i Västerås trivselregler. För ändring av bokad tid gör du det själv i bokningssystemet. Ändring och avbokning av bokad tid kan göras fram till sju dagar före den aktuella tiden i bokningssystemet.

 

Betald summa blir kredit hos Payson och kan användas vid nästa bokning. Varmt välkomna till ReDog Hundhallen i Västerås!

 

Vi hoppas att ni ska trivas och ha en rolig och givande träningsstund!

 

Behöver din hund hjälp med friskvårdsträning, rehabilitering eller hjälp av veterinär så finns vår ReDog Veterinärklinik, Hundrehabilitering och Friskvård på andra sidan om ReDog Hundhallen på Tallmätargatan 1A.

 

Vi har öppet samtliga vardagar men inte på helger och röda dagar. Måndag – Fredag kl. 08.00-17.00 Telefon 021-41 20 20 (telefontiden slutar 15 minuter innan stängningsdags)

© 2019 by

Åsa Nordström

& ReDog AB